Google Drive Play Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Player chơi video trực tiếp từ link Goole Drive
Ví dụ:
Hãy nhập link này xuống dưới và xem kết quả https://drive.google.com/file/d/13bmEX-hj1vj1p03KdUb41Wc1gA4IXBoj/view

Bình luận Facebook