Google Drive Play Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Player chơi video trực tiếp từ link Goole Drive (chỉ áp dụng cho file .mp4)
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới và xem kết quả https://drive.google.com/file/d/1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH/view

Facebook Comments